You, the petitioner
There is news!
Schermafbeelding 2021 03 19 om 10.12.10

Behoud historische lindeboom op de Markt van Oud Gastel

457 signatures

Als u het belangrijk vindt dat de huidige, markante vrijheidsboom op het marktplein in Oud Gastel behouden blijft en niet vanwege de herinrichting gekapt moet worden breng dan uw stem uit.

Petition

We

Samenstichting Oud Gastel en medestanders

 

observe

  • Dat voor de herinrichting van de Markt de huidige, historische lindeboom dient te verdwijnen.

  • Dat dit door de gemeente in diverse voorbesprekingen en inspraakrondes óf niet gemeld is, óf bij navraag gezegd is dat de boom een matige levensverwachting heeft.

  • Dat een boomdeskundige, door de gemeente zelf ingeschakeld, adviseert om deze markante boom te behouden en dat door het verbeteren van de groeiplaats de overlevingskansen zelfs aanzienlijk zijn.

  • Dat de hoofdlijnen van het ontwerpplan zoals verkeersveiligheid, voldoende parkeergelegenheid, ruimte voor evenementen en meer groen ook met behoud van de lindeboom op de huidige locatie gerealiseerd kunnen worden.

 

and request

  • Om de historische lindeboom op de huidige locatie te laten staan en deze in te passen in het herinrichtingsplan.

  • Om de huidige groeiplaats te verbeteren en uit te breiden zodat de boom tot een betere wasdom kan komen.

  • Om niet alleen de rechten van deze boom te respecteren, maar ook respect te tonen voor de symboliek waar deze boom voor staat: onze vrijheid!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Halderberge 
Petition desk:
Lead petitioner:
Johan Wagenmakers, voorzitter 
Organisation:
Samenstichting Oud Gastel 

History

Signatures

Updates

Tussenstand

Inmiddels hebben meer dan 400 personen de petitie ondertekend. Waarvoor onze dank.

+Read more...

Dit is een grote steun richting de gemeente om het genomen besluit te herzien en de boom in leven te laten. Binnenkort sluiten we de petitie. We houden u verder op de hoogte van het inleveren en de reactie hierop.

2021-04-07